Om fyra...

Fyra Nyanser av dig - En nyanserad inspirationsföreläsning om din personliga beteendestil, består av tre delar.

 

 

 

 

 

 

Fyra nyanser av dig baseras på den välbeprövade DISC-modellen, ett verktyg som tidigare enbart varit för stora organisationer och företag – nu gör vi den tillgänglig för småföretag och privatpersoner. Vi levererar en helt ny dimension av självinsikt. Välkommen till en föreläsning där du får en personlig beteendeanalys som beskriver just dig och din personlighet i färger. Under tre timmar kommer du få en ny syn på dig själv och din omgivning. Med enkla verktyg kan du bättre förstå och bli förstådd. Snittbetyget för ”Fyra nyanser av dig!” är 4,8 på en femgradig skala – än så länge…

 

Fyra nyanser av dig levereras i världsklass! Med DISC erhåller deltagarna ett verktyg som omedelbart går att använda i vardagen och i sitt ledarskap. Den största styrkan är dess enkelhet och möjlighet till tillämpning. Fyra nyanser av dig är också ett koncept som ger långvarig och ihållande kunskap. Deltagarna kommer att kunna använda sina kunskaper i decennier eftersom budskapet är enkelt och tillämpningen omedelbar.

 

Fyra Nyanser av dig paketerar DISC som en inspirationsutbildning där igenkänning, humor och tydlighet genomsyrar hela genomförandet. Och det är också paketeringen som gör Fyra nyanser av dig till världsklass. Genom att kombinera en inspirationsföreläsning med utbildning och kommunicera med igenkänning och humor, blir Fyra nyanser av dig tillgänglig för alla mottagare – oavsett profession, utbildning och bakgrund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyra nyanser av dig består av tre delar. Den första delen utgörs av en självskattning som resulterar i en personlig rapport om din beteendestil. Denna självskattning görs online på dator eller padda och tar cirka en kvart att göra. När du anmält och betalt, så får du ett mail med en personlig länk. Det är viktigt att du försöker svara på självskattningen så naturligt och intuitivt som möjligt, tänk inte efter för mycket. Självskattningen bör du ha genomfört minst 48 timmar innan föreläsningen startar.

 

Den andra delen är inspirationsföreläsning där du med igenkänning, humor varvat med verktyg och teori får kunskap om din personliga rapport. Genom föreläsningen får du bättre insikt om dig och ditt beteende, hur du uppfattas av din omgivning samt hur du påverkar din omgivning. Du får också verktyg i hur andra beteendestilar fungerar och hur du bäst kan möta dessa. Med handfasta tips kan du enklare kommunicera, påverka, sälja, interagera – helt enkelt blir effektivare och proaktiv i din vardag såväl som i din profession.

 

Inspirationsföreläsningen genomförs i snabbt tempo med mycket igenkänning, humor och värme. Som deltagare kommer du inte bara att få nyvunnen kunskap, utan också en rejäl injektion av glädje och skratt. Du kommer att känna igen dig i exempel och beteenden och du kommer med ett leende känna igen din omgivning som man ibland bara inte blir klok på. Bjud dig själv på en upplevelse som du sent kommer att glömma! Snittbetyget för ”Fyra nyanser av dig!” är 4,8 på en femgradig skala – än så länge…

 

Den tredje delen utgör möjligheten att boka ett personligt coachingsamtal dagen efter föreläsningen. Vi hjälper dig då med att tolka din rapport, svara på frågor och coachar dig vidare till nästa nivå. Detta erbjuds även till grupper som genomfört självskattningen och föreläsningen, och blir då ett gruppsamtal där vi närmare utvecklar gruppens styrkor och möjligheter till bättre kommunikation.

 

Om självskattning och din rapport

Teorin bakom ”Fyra nyanser av dig är” är DISC. Marstons DISC-modell utvecklades för att förstå och beskriva mänskligt beteende. Modellen använder en självskattning som i sin tur presenteras i en analys som beskriver din beteendestil.

 

I ”The Emotion Circle” identifierade Marston fyra knutpunkter som han betecknade D, I, S och K (C). D står för Dominans, I står för Influens, S betecknar stabilitet samt K (C) står slutligen för Konformitet (Compliance). Genom att omsätta beteendestilar i färger och kombinationer av färger blir analysen enkel och pedagogisk.

DISC-analysen

 

Analysen använder färger för att beskriva olika beteendestilar. De fyra färgerna förekommer i alla beteendestilar. Färgerna varierar i styrka i olika beteendestilar. Genom att använda färger blir DISC-modellen pedagogisk, enkel och lätt att använda. Analysen belyser grundbeteende och anpassat beteende.

 

Fyra nyanser av dig - Hur funkar det? Steg för steg hur du tar dig från registrering av eventet till att sitta med en individuellt skapad rapport om din personliga beteendestil samtidigt som föreläsningen förklarar innehållet. Tid 1.57 min.

Grundbeteende

Grundbeteende beskriver ditt naturliga beteende. Det avspeglar ditt sätt att förhålla sig till omgivningen när du känner dig trygg och avspänd. Grundbeteendet formas delvis genetiskt men också genom tidiga upplevelser.

 

Anpassat beteende

Det anpassade beteendet avspeglar de förändringar man gör för att passa in i vissa situationer, till exempel på arbetsplatsen. Det anpassade beteendet ändras genom yttre påverkan, är inlärt och kan därför ”läras om” på nytt. Vi har många anpassade beteenden.

 

Spelplan

DISC-analysen innehåller en spelplan som illustrerar och positionerar grundbeteendet samt visar förflyttningen till ditt anpassade beteende.

 

Fyra nyanser av dig

En nyanserad inspirationsföreläsning

om din personliga beteendestil!

Vi leverarar en helt ny dimension av självinsikt!

 

Vilken färg är du? Välkommen till en föreläsning där du får en personlig beteendeanalys som beskriver just dig och din personlighet i färger. Under tre timmar kommer du få en ny syn på dig själv och din omgivning. Med enkla verktyg kan du bättre förstå och bli förstådd. Snittbetyget för ”Fyra nyanser av dig!” är 4,8 på en femgradig skala – än så länge…